Belasting betalen over je bitcoins?

on .

Belasting betalen over je bitcoins?  
Bitcoin is géén wettig betaalmiddel. Sterker nog: de digitale valuta valt niet eens onder de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft). (een rechter in Overijssel oordeelde recent ook nog dat de bitcoin geen geld is) Toch kun je er op steeds meer plekken mee betalen en zijn sommigen er zelfs rijk mee geworden. Toezicht of niet, in sommige gevallen zul je belasting moeten betalen over je bitcoins. Ingewikkeld? Helaas nog wel.

Inkomstenbelasting

Als je inkomsten genereert met werkzaamheden moet je daar in Nederland eigenlijk altijd belasting over betalen, zo simpel is dat. Dus ook als je inkomsten hebt in een andere vorm dan ons wettige betaalmiddel, de euro. Bitcoins kunnen ook inkomsten vormen. Vorig jaar al deed minister Dijsselbloem van Financiën naar aanleiding van vragen uit de Kamer de uitspraak, dat Nederlanders die inkomsten uitbetaald krijgen in bitcoins, die inkomsten mee moeten tellen in hun inkomstenbelasting aangifte.

Feitelijk zei Dijsselbloem daar het volgende over: "Een belastingplichtige die met activiteiten in het economisch verkeer een bron van inkomsten heeft (..) zal daarover (..) belasting moeten betalen. De omstandigheid dat de voordelen uit een dergelijke bron worden berekend aan de hand van een ander stelsel dan het in ons land geldende wettig betaalmiddel maakt dat niet anders. Ook een dergelijk voordeel in de vorm van een resultaat in bitcoins zal leiden tot belastingheffing"

Omdat onze overheid Bitcoin niet erkent als geld, moet je je verdiensten in Bitcoins eerst omrekenen naar euro’s. Daarvoor geldt de hoofdregel dat je de wisselkoers aanhoudt die geldig was op het moment dat je je bitcoins ontving. Het is de vraag of je bij bepaling van het belastbaar inkomen ook nog rekening mag houden met koerswinsten of koersdalingen na ontvangst van de bitcoins. Omdat de koers heel sterk varieert, kan dat grote effecten hebben.

Bitcoins minen = btw betalen?

Ingewikkelder wordt het als je omzet genereert met het oogmerk om deze te verkopen. Zo ingewikkeld zelfs, dat er nog geen eenduidige regels voor zijn. Roger van de Berg werkt als fiscalist bij advocatenkantoor Baker & McKenzie in Amsterdam en houdt de ontwikkelingen rond Bitcoin nauwgezet in de gaten. Vanuit die interesse onderzocht hij recent hoe het nou precies zit met het betalen van belasting op toegevoegde waarde (btw) op Bitcoins.

Om met btw in aanraking te komen moet je in eerste instantie ‘ondernemer’ zijn. Volgens de wet is een ondernemer iemand die ‘een bedrijf zelfstandig uitvoert’. Zo’n ondernemer krijgt te maken met de belasting op toegevoegde waarde (btw). Roger van de Berg noemt in zijn onderzoek het voorbeeld van iemand die zelf bitcoins mined. In zekere zin zou je zo iemand als een ondernemer kunnen beschouwen: hij maakt immers door zijn eigen inspanning ‘iets’ van wat eerst ‘niets’ was en voegt daarmee waarde toe aan de Nederlandse economie. Belangrijk hierbij is het duurzaamheidscriterium. Als blijkt dat de miner structureel bitcoins genereert zal hij zich volgens Van de Berg bij de belastingdienst moeten melden als ondernemer en zich moeten houden aan alle regels die daarmee gepaard gaan, zoals het afdragen van omzetbelasting.

Dat ondernemerschap en afdragen van btw levert gelukkig ook voordelen op. Volgens Van de Berg zou het niet meer dan redelijk, zijn als dat de btw die deze bitcoinondernemers betalen bij inkoop, aftrekbaar is. Zo is het volgens de fiscalist denkbaar dat miners de betaalde btw bij aanschaf van apparatuur en elektriciteit kunnen aftrekken bij hun btw-aangifte.

Belasting bij het handelen in bitcoins

Ook brengt het handelen in Bitcoins nog btw-elementen met zich mee. Als je dit stelselmatig doet, dan kan je ook in de ondernemerssfeer belanden en zal je omzet ook hier belast kunnen worden. Maar hoe precies; daar lijkt de belastingdienst nog niet geheel over uit te zijn. De minister van Financiën heeft aangegeven dat de waarde van de verhandelde bitcoins *omgerekend in euro’s *de maatstaf van heffing zou moeten zijn. Maar hoe je die omrekening moet maken en welk deel van dat geld vervolgens gezien moet worden als winst, blijft onduidelijk. Volgens Van de Berg speelt het feit dat bitcoin voor de Nederlandse overheid geen valuta is, hierin een grote rol omdat het daardoor niet aansluit bij bestaande Europese wetgeving.

Belasting bij acceptatie van bitcoins in een winkel

Als ondernemer kun je besluiten dat je klanten ook mogen betalen met bitcoins. Nu is gebruikelijk dat, net als wanneer een klant met Britse ponden zou betalen, de ondernemer btw afdraagt over de euro waarde van de aankoop. Maar klopt dit juridisch wel?

Volgens Van de Berg zou de belastingdienst een aankoop tussen ondernemers die met bitcoins betaald wordt, fiscaal als een *barter trade *kunnen interpreteren, omdat Bitcoin geen “geld” is in de zin van omzetbelasting. Bij een barter trade moeten beide partijen (dus verkoper en klant) over de transactie btw berekenen en afdragen. Dit zou een praktisch onhaalbare maatregel zijn voor alle partijen: bitcoin zal op die manier nooit geaccepteerd worden als betaalmiddel.

Bij incidentele aankopen van particulieren bij ondernemers lijkt dit probleem zich minder snel voor te doen en is een omrekening van Bitcoins naar euro’s tot nu toe voor de ondernemer voldoende.

Hoeveel euro’s de ondernemer uiteindelijk voor zijn bitcoins krijgt is voor de omzetbelasting niet van belang. Als de ondernemer iets verkoopt ter waarde van honderd euro en zich laat betalen in bitcoins en de waarde van de bitcoins tussen de verkoop en de btw-aangifte vertienvoudigd, hoeft de ondernemer toch maar 21 procent van honderd euro bij de belastingdienst aan te geven.

Als de belastingdienst blijft vasthouden aan het standpunt dat handelingen met bitcoins belast zijn, dan zal dat in de toekomst allerlei gevolgen hebben voor ondernemers. Denk alleen al aan het sturen van een factuur: moet daar btw op, of juist niet? Echter, voorlopig brengt de Nederlandse belastingdienst hier nog geen duidelijkheid over.

Hoog tijd voor eenduidige regels

Volgens Van de Berg is het, zeker gezien de populariteit van bitcoin in Nederland en het steeds groter worden aantal mensen dat er mee te maken krijgt, van belang dat er snel eenduidige regelgeving komt omtrent btw en bitcoin. Volgens de fiscalist zullen de fiscale gevolgen namelijk niet lang meer beheersbaar zijn als de overheid nog langer negeert dat cryptovaluta "here to stay" zijn en vasthoudt aan btw-belastbaarheid van de Bitcoin. Hij is van mening dat een Europese btw-vrijstelling voor (handelingen met) Bitcoins de meest voor de hand liggende, werkbare oplossing is.

Dit artikel is geschreven door Robert-Reinder Nederhoed (Bitmymoney.com) met medewerking van Eva Bosgraaf en Roger van de Berg.

Lees voor een uitgebreide analyse “Bitcoins, cryptovaluta's en BTW – tijd voor een "peer-to-peer" oplossing?” van Roger van de Berg ( http://taxlive.nl/-/7047-1-mei-2014-)

Tags: btw,

Comments   

# Guest 2018-01-06 04:32
Ik heb de belastingdienst over bitconnect opgebeld en het aan hen voorgelegd.
Verdiensten via bitconnect zijn rendement op eigen vermogen, Eigen vermogen want het zijn bitcoins rendement omdat je elke dat een percentage van de winst die het platform maakt ontvangt.
kortom omdat je met "rendement" verdiend moet je het opgeven als eigen vermogen, waarbij je tot het heffingsvrije vermogen van het desbetreffende jaar niets hoeft aan te geven. in 2018 zou dat 30000 euro betreffen dus tot dat bedrag hoef je niet eens wat op te geven.

Ikzelf mine bitcoins en ik vraag me af zolang ik niet structureel mine waarvan geen enkele definitie te vinden is bij de belastingdienst hoe zit het dan met inkomen of belasting daarover betalen, als ik laten we zeggen 3 maanden in het jaar mine, doe ik dat dus niet structureel want in mijn beleving is structureel elke dag van het jaar.
Ik ben geen ondernemer, mine niet structureel....
hoe dien ik dat dan op te geven
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2017-08-17 14:28
Hoi Robert-Reinder,

Is er ondertussen hieromtrent al meer geregeld.
Zelf ben ik vooral geïnteresseerde in het deel over mining en het uitbetalen van de winst die hiermee gemaakt word.

Mijn situatie, Ik doe aan cloudmining, dat levert mij dagelijks een kleine winst op, tussen de 80 en 100 dollar per dag, die ik weer investeer in meer mining kracht. Mijn winst neemt daardoor langzaam maar redelijk constant toe.
Een paar dagen per maand investeer ik mijn winst niet terug maar zet ik dat om in euro's, ongeveer €1000 per 2 maanden.
Het belastingdeel heb ik tot nu toe compleet genegeerd.
Hoe zou ik hier eigenlijk mee om moeten gaan? En hoe zit dat als mijn dagelijkse/maan delijkse winst zo veel is toegenomen dat ik structureel grotere bedragen naar euro's wil omzetten.

Ik hoop dat je hier antwoord op kunt geven, misschien een nieuw/actueel artikel. Denk dat deze vragen voor meer lezers relevant zijn.
Gr, Hennie
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2017-03-13 09:35
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2017-02-21 14:48
Al dan niet legaal is een leuke discussie. Maar de Bitcoin is/was ook een antwoord op het wangedrag in het verleden (en heden) van de grote banken, met de banken- en andere crisis tot gevolg.

Van Bitcoin bezitters, handelaren, en fans mag je dus een discussie verwachten die niet alleen gaat over wel of niet legaal. Dat is van hetzelfde bedenkelijke niveau als van mensen die menen dat je harder mag rijden dan de maximumsnelheid als de flitspalen kapot zijn, in plaats van na te denken over milieu en verkeersveiligheid.

Van Bitcoiners mag je ook verwachten dat ze nadenken over ethiek. Van bitcoiners mag je wat meer idealisme verwachten. Als ik veel geld verdien met Bitcoin transacties wil ik daar best belasting over betalen. Er zijn veel mensen die een stuk harder voor hun geld moeten werken.
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2014-11-04 00:02
Klinkt als een goed systeem als ik het goed begrijp.
Ik zou dus kunnen minen, hierdoor ben ik ondernemer, alle kosten weer kunnen inboeken. Auto van de zaak (tanken ect.), computer van de zaak en noem maar op. Het is een beetje balanceren maar ik denk dat je dan wel wat voordelen kan behalen, zoals de kleineonderneme rsregeling en de zelfstandigenaf trek enz.
Plus het feit dat er nooit gecontroleerd kan worden wat er werkelijk gemined is bied mogelijkheden.
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2014-05-23 22:19
De Nederlandse staat krijgt van mij helemaal niets. Je kunt hem gelukkig overal mee naar toe nemen. Belasting innen op de schaal van NEEderland is crimineel en dan druk ik het netjes uit.
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2017-02-27 11:04
Ook de voorzieningen in NL zijn crimineel goed.
Dus wees consequent: Geen belasting betalen? Dan ook de voorzieningen niet gebruiken dus Emigreren! Anders ben je niets anders dan een dief van de mensen die wel belasting betalen. Sterker nog, de meeste belasting wordt opgebracht door mensen die niet zo veel verdienen. Kortom jij bent dus een dief van de mensen die waarschijnlijk minder hebben dan jij.
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2017-07-01 00:04
wat is dat voor kromme redenering.. zolang ik zelf een voorziening die ik gebruik zelf betaal benadeel ik daar helemaal niemand mee.
Waarom zou ik in vredesnaam aan nederland belasting betalen over bitcoins die ik in het buitenland heb..
Die ik heb gemined bij een buitenlandse pool en bewaar in een buitenlandse wallet..
wat menen ze zich nu eigenlijk...
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2017-07-03 11:47
http://www.bitcoinspot.nl/components/com_jcomments/images/smilies//cry.gif Kromme redenering??? Deze redenering is kaarsrecht. Maar misschien begrijp je hem niet. Ik zal het simpel,voor je maken:
Als je woont in NL dan gebruik je de faciliteiten die wij bij elkaar met belastingcenten creeeren.
Als jij niet bij wil dragen door belasting te betalen over je inkomen moet je ook niet de door ons gezamenlijk betaalde voorzieningen gebruiken (wegen, water, ziekenhuizen, ......), of je moet toerist worden; dus emigreren.
Door als Nederlander geen belasting te betalen over jouw inkomsten benadeel je dus elke Nederlander..
Ten tweede hebben wij een democratie. Hierin hebben wij afspraken gemaakt over het betalen van belasting over inkomen. Niet mee eens? Ga emigreren.
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2017-07-03 11:29
Quoting Guest:
wat is dat voor kromme redenering.. zolang ik zelf een voorziening die ik gebruik zelf betaal benadeel ik daar helemaal niemand mee.
Waarom zou ik in vredesnaam aan nederland belasting betalen over bitcoins die ik in het buitenland heb..
Die ik heb gemined bij een buitenlandse pool en bewaar in een buitenlandse wallet..
wat menen ze zich nu eigenlijk...


Ga je nu zeggen dat je die belasting dan wel aan dat buitenland gaat betalen? Ik vermoed van niet. In dat geval is jouw leuk bedachte redenering vooral een excuus om géén belasting te hoeven betalen. Selectief, inconsequent, en opprtunistisch. Maar jij noemt dat waarschijnlijk slim.
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2017-01-09 08:32
Quoting Guest:
De Nederlandse staat krijgt van mij helemaal niets. Je kunt hem gelukkig overal mee naar toe nemen. Belasting innen op de schaal van NEEderland is crimineel en dan druk ik het netjes uit.

Weet je wat crimineel is. Gebruik maken van alle faciliteiten die Nederland biedt maar er niet voor willen betalen (belastingen) Dat is gewoon stelen van de mede-Nederlande rs. Dus als je geen belasting wil betalen, snel emigreren en jouw Nederlanderscha p opzeggen ik ben je liever kwijt dan rijk
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2014-05-21 12:11
Wacht effe: Bitcoins zijn voor de staat dus geen geld, maar wél waarde. Die moet dus worden omgerekend naar Euro's.

Let op: ik (als persoon) ben ook geen geld, maar heb wél waarde immers: ik kan werken of anderszins bijdragen aan het economisch verkeer. Moet ik nu, los van het feit of ik wél of geen verdiensten genereer dan maar worden belast voor het gene ik zou kúnnen genereren?

Weet je? de Belastingdienst , inclusief die hele ambtenarenkliek (die belasting hebben verzonnen) kunnen écht mijn r**t likken!

De Bitcoin moet vrij blijven en die vieze ambtenaren moeten met hun regeltjes en gezeur er vér vandaan blijven! POWER TO THE PEOPLE!!!!!!
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2017-11-11 09:15
Helemaal mee eens!! Zet deze revolutie voort. Geen belasting meer naar oorlogen en andere bullshit. En meer gelijkheid voor iedereen doormiddel van het blockchain systeem van de bitcoin. POWER TO THE PEOPLE!!!
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2014-05-21 16:44
Vermoedelijk was je niets waard toen je verworven werd. Scheelt je weer een aangifte post.

Een schilderij van Remnbrandt heeft ook waarde, moet je ook metellen. Dus waarom BTC niet?
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2014-05-20 11:55
Gewoon niet meedoen aan dit stommetje belastingspelle tje dat belastingdienst heet! Als we met z'n allen geen gehoor geven aan deze witte boordencriminal iteit dan kunnen ze ons ook niets maken. Tenslotte is het allemaal 1 groot machtsspel wat hier op aarde gespeeld wordt, -wat het volk niet ten goede komt- en alles wat opgestreken wordt gaat naar 1 eliteclubje van pakweg 300 mensen, Ons belastinggeld wordt gestoken in het aanschaffen van o.a. wapens en oorlog e.d. Kortom, je betaald belastinggeld wat uiteindelijk tegen onszelf gericht is. Voor mensen die de waarheid achter de schermen willen zien kijk dan eens naar deze voordracht gehouden in Berlijn door Dr. Rath. Hij verteld het gehele verhaal van voor naar achter geheel onderbouwd met feiten incl. door welke bedrijven Hitler werkelijk werd gefinancierd. Wordt wakker mensen! Wij kunnen de toekomst (nog) bepalen.
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2017-07-03 13:03
Volgens mij rijd ik elke dag op een weg die door belastingcenten is betaald. How stupid can you get!
Als deze 'guest' zijn zin krijgt wordt het een toekomst zonder wegen,ziekenhuizen,scholen,......
Belasting betalen heeft NIETS met dr. Rath te maken. Zielig als je dit soort zaken gaat verkondigen om te verbergen dat je geen werkelijke argumenten hebt om geen belasting te betalen.
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2014-05-20 12:01
Hier de video van Dr. Rath
https://www.youtube.com/watch?v=CdLgcwFcCkQ
Kijk hem helemaal uit en je weet meer. (En dit is nog maar het topje van de ijsberg!)
Laten we stoppen om nog langer slaaf te zijn van een corrupt gecentraliseerd systeem. Wij voeden tenslotte dit groepje zieke geesten zelf! Alleen wij kunnen dit stoppen om er niet langer meer gehoor aan te geven. Het is zo ongelooflijk corrupt !
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2014-05-19 22:32
Het lijkt me dus logisch dat aan- en verkoop van bitcoin met btw belast gaan worden.
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2014-05-20 11:02
als dat gebeurd voorzie ik dat veel bedrijven die bitcoins verkopen naar landen als denemarken zullen verhuizen omdat daar je geen belasting over je bitcoins betaald.
Het is makkelijk belasting te ontwijken met bitcoin en dat is niet illegaal.
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2014-05-21 16:46
Bezittingen (ook in het buitenland) dient men op te geven bij de belasting. Misschien is het makkelijk de belasting te ontduiken, maar daar komen dan ook de bijbehorende risico's bij.
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2014-05-19 22:23
Zijn er ook fiscalisten die al Een mening hebben over BTC rn vermogensrendem entheffing? Als ik mijn spaargeld van euro omzet in BTC. Ben ik dan verplicht om de beginstand per 1-1 en eindstand per 31-12 te middelen en hierover vermogensrendem entheffing te betalen of is het vermogen in BTC hiervan vrijgesteld? Dat zou het (afgezien van de "valutarisico's " interessant maken om een deel van je spaargeld te parkeren. En is het verplicht om rente te rekenen over een lening in BTC? Als ik als ondernemer aan een prive persoon zeg 25 BTC als lening verstrek. Moet ik dan hierover een minimale rente heffen zoals met een lening in euro's het geval is? Of is dit hetzelfde als dat ik een zakelijk gekocht schilderij uitleen (bijvoorbeeld, ik was op zoek naar een product dat niet extra "afschrijft" door het feit dat het uitgeleend wordt)? Vragen, vragen, vragen....
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2017-11-10 06:14
ik ben dit aan het uitzoeken onder het mom van bitconnect platform (daar leen je geld uit aan een tradingbot en krijg je rente per dag terug) Zover ik kom moet je de waarde van 1 januari van het jaar dat je aangifte doet als waarde hanteren tijdstip van 1 januari maakt niet uit dus pak de goedkoopste prijs van die dag, je dient onder box 3 sparen en beleggen op te geven hoeveel bitcoins je bezit onder overige bezittingen en dat je dat verkregen hebt door middel van rendement op je eigen vermogen waarbij een heffingsvrij vermogen geld van het desbetreffende jaar( in 2017 is dat 25000 euro ) maar dat gaat dan om de rente die je ontvang in de vorm van bitcoin en ook alleen over rente niet over ontvangen door middel van minen daarvoor heb je een kvk nummer nodig als je structureel mined waarbij ik nog geen definitie voor structureel kan vinden.

Ik hoop dat iemand meer informatie voor me heeft of kan aanvullen wat ik mis bij voorbaat dank!
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2014-05-22 13:25
Dank voor de duidelijke vraag. We zullen in het volgende artikel aandacht besteden aan de vermogenrendementsheffing!

Groet, Robert-Reinder Nederhoed
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh