Bitcoin toevoegen aan je investerings-portfolio: beter vroeg dan laat.

on .

Bitcoin toevoegen aan je investerings-portfolio: beter vroeg dan laat.  
Jonathan Cheesman schreef recent een artikel waarin hij de redenen uiteenzet om te investeren in Bitcoin. Het artikel is gericht op investeerders en laat zien waarom niet-censureerbaar, onafhankelijk, digitaal geld (welke ook een of 'store of value' kan zijn) waarde heeft. De behoefte aan deze vorm van geld wordt steeds groter in een tijdperk waar centrale banken de controle over het financiële stelsel lijken te verliezen. Wat hem betreft zouden alle investeerders Bitcoin moeten opnemen in hun portfolio.

Dit artikel is een rechtstreekse vertaling van de hierboven gelinkte publicatie. De vertaling is geplaatst met expliciete toestemming van de originele auteur.

The 'rabbit hole'

Ik ben niet gestart met Bitcoin omdat ik een Libertarier ben of omdat ik goed thuis ben in technologie of cryptografie. Wat mij aantrok in Bitcoin was het feit dat het investeren in de cryptocurrency een potentieel hoge opbrengst kan opleveren terwijl de risico's relatief laag, of controleerbaar, zijn.

Bitcoin was de eerste investering waar iedereen in de wereld aan kon deelnemen. De beperkte en gestructureerde uitgifte zou zeker kunnen leiden tot een grote vraag, mocht het verder toenemen in populariteit.

Ik kan me nog herinneren dat ik de volgende statistieken kreeg gepresenteerd:

1. Er zijn ongeveer 60 miljoen miljonairs op de aarde. Er zullen echter maar 21 miljoen bitcoins gemaakt worden, dat is dus 0.35 Bitcoin per miljonair. Tegen de huidige prijs is dat is ongeveer $2500 USD per miljonair. De drempel voor een miljonair om in te stappen is dus laag.

2. Naast het feit dat goud gebruikt wordt voor waarde-opslag en juwelen is het vrij waardeloos. Toch heeft het een totale marktwaarde van $7.5 triljoen USD. Is een digitale manier van waarde-opslag, of "goud 2.0", niet logischer nu meer en meer economische activiteit plaatsvindt in digitale vorm? Zo ja: dan zou Bitcoin meer waard moeten zijn dan de huidige 1.5% van de totale goudwaarde.

3. Dat er momenteel iets meer dan 17 miljoen bitcoins gemined zijn wil niet zeggen dat deze ook daadwerkelijk te koop zijn. De hoeveelheid Bitcoins die daadwerkelijk in omloop zijn is een stuk lager. Grote hoeveelheden bitcoins zijn kwijtgeraakt, exchanges houden hun eigen voorraad aan en hodlers hebben ze permanent opgeslagen.

... en ik dacht toen: dit is een kans die ik niet mag missen. Ik zou willen stellen dat het nog steeds een goed idee is om te investeren in Bitcoin. Ondanks de huidige neergaande trend in de Bitcoin prijs is er niks veranderd wat betreft de basisprincipes.

Bitcoin: Een korte introductie

Bitcoins zijn permanente, deelbare, digitale token's die je kan versturen op het Bitcoin netwerk. Ze komen tot stand in een proces wat "mining" wordt genoemd. Het algoritmische schema is vooraf vastgesteld, publiek inzichtelijk en niet te veranderen. Rond 2140 zal er een totaal van 21 miljoen bitcoins in omloop zijn gebracht. Daarnaast halveert ongeveer elke vier jaar de hoeveelheid Bitcoins die gemined kunnen worden en daarmee daalt de inflatie. Deze geplande inflatie zorgt er momenteel voor dat de bitcoins die nu in omloop zijn minder waard worden. In de loop der tijd zal Bitcoin mining echter meer het karakter krijgen van goud en zilverdelving en zorgen voor een meer gelijkwaardige distributie en decentralisatie.

bitcoin_inflatie_historisch.png
- Bitcoin inflatie over tijd

De architect van Bitcoin heeft waarschijnlijk lang nagedacht over een systeem waarin er een beperkte hoeveelheid Bitcoin beschikbaar is, gecombineerd met een beloning voor het gebruik ervan. Zoals het geval is bij de meeste vormen van geld, wordt Bitcoin niet ondersteund door een fysiek goed (zoals bijvoorbeeld goud). Hoewel dit een potentieel punt van kritiek kan zijn, geldt hetzelfde kritiekpunt uiteraard voor vrijwel alle bestaande geldvormen.

Hoewel onbeperkte beschikbaarheid niet persé leidt tot een grotere vraag, is de waardepropositie voor Bitcoin simpel. Bitcoin is de eerste volledig decentrale manier om waarde op te slaan zónder dat daarbij een derde partij nodig is voor verificatie of toezicht. Bitcoin kan makkelijk worden verstuurd en opgeslagen. Het is bestand tegen censuur en de beperkte hoeveelheid uiteindelijke bitcoins maakt verdere inflatie onmogelijk. Afgezet tegen de langere termijn trend van digitalisering, is Bitcoin zeer relevant en sluit het goed aan bij de grote hoeveelheid digitale activiteit die nu al plaatsvindt.

Het argument voor Bitcoin wordt ook steeds relevanter naarmate de tijd verstrijkt. Dit onderstaande schema van Pierre Rochard laat een zogenaamde 'positieve feedback loop' zien, welke het gevolg is van het kopen en vasthouden van bitcoins. Het zogenaamde 'hodlen'. Daarnaast stelt het 'Lindy effect' dat hoe langer een techniek gebruikt wordt, des te groter de impact wordt, en des te groter de kans is dat deze zal overleven.

- De positieve feedback loop van Bitcoin

De veiligheid van het Bitcoin netwerk groeit naarmate de totale hoeveelheid mining-kracht (of hashpower) groeit. Hashpower is een meetbaar effect van de competitie in de zoektocht naar nieuwe Bitcoin blocks. Hoe hoger de hashpower is, des te moeilijker het is om de controle over het Bitcoin netwerk over te nemen via bijvoorbeeld een '51% aanval'.

Bitcoin mining hashpower
- Bitcoin mining hashpower

Mining is een cruciaal onderdeel van het veiligheidsmodel van Bitcoin (en de distributie ervan). Het is een relatief eenvoudig proces waarvan de drempel om mee te doen in de begindagen zeer laag was. De meeste miners zijn ook gedwongen om hun nieuw verkregen bitcoins te verkopen om de stroomkosten van het minen mee te bekostigen. Dit zorgt ervoor dat er altijd bitcoins in omloop komen, wat weer zorgt voor toenemende decentralisatie. De onderstaande kaart laat zien hoe de hashpower is verdeeld over de zogenaamde 'mining-pools'. Des te groter de distributie hiervan, des te groter de veiligheid van het netwerk. De mining pool distributie is het afgelopen jaar toegenomen.

- Bitcoin mining pool distributie

Aangezien Bitcoin een netwerk is (waarschijnlijk het grootste decentrale netwerk ooit) moeten we ook kijken naar 'Metcalfe's Law'. Deze wet beschrijft de relatie tussen de grootte & waarde van een netwerk en stelt dat de waarde van een netwerk in relatie staat tot de interconnectie. De interconnectie is het aantal verbindingen tussen alle deelnemers van het netwerk. De groei in Bitcoin wallets (digitale portemonnees) is de best beschikbare manier om de groei van het aantal gebruikers te schatten. We kunnen niet precies zeggen in welke mate het aantal wallets gerelateerd is aan de groei van het aantal gebruikers. Dit komt door het feit dat Bitcoin een grote mate van anonimiteit bezit. We kunnen echter wel uitgaan van enige correlatie. En de trend lijkt duidelijk:

Toename in Bitcoin wallets- Toename in Bitcoin wallets

Vraag naar Bitcoin

De vraag naar Bitcoin wordt meer bepaald door sociale dan economische krachten. Het vertrouwen in politici, bankiers, de media, grote bedrijven en hun beweegredenen blijft dalen. Er is recent een groot onderzoek gedaan naar de trends wat betreft vertrouwen. Deze laat zien dat in de meeste landen instituties meer en meer gewantrouwd worden, vooral in de Verenigde Staten is er recent een grote daling meetbaar.

Het vertrouwen in instituties neemt af.
- Het vertrouwen in instituties neemt af.

De opkomst van populistische regeringen, onzekerheid over nepnieuws en het misbruik van persoonlijke data door bedrijven als Facebook, wakkert dit gebrek aan vertrouwen aan. Daarbij creëert het ook een behoefte aan meer privacy en meer controle over je eigen data en digitale identiteit.

Bij de toenemende vraag aan decentrale instituties draait het om eigendom en controle. Waarom zou een derde partij moeten verdienen aan, of controle hebben over, jouw data? En wat als een centrale institutie stiekem gebruik maakt van jouw data op een manier waar jij het niet mee eens bent?

Er is ook een technologisch en efficiëntie-aspect waar we rekening mee moeten houden. Bitcoin maakt deel uit van de informatie/technologie revolutie. Deze revolutie leidt tot meer persoon-naar-persoon (P2P) activiteit, waardoor de invloed van derde partijen afneemt. Het energieverbruik van Bitcoin wordt ook vaak aangehaald als punt van kritiek, dit wordt echter vaak overdreven. Een groot gedeelte van het energieverbruik van Bitcoin wordt gehaald uit groene energie. Ook maken miners veel gebruik van rest-energie, die anders verloren zou gaan.

Grote zogenaamde 'macrotrends' worden vaak aangewakkerd door voorkeuren die verschillen per generatie. Ik zou willen stellen dat dit een invloed heeft op de Bitcoin adoptie die pas later zichtbaar wordt. Tom Lee geeft aan dat in 2029 de zogenaamde 'millennial' generatie het merendeel zal uitmaken van de werkende bevolking. Deze zal een voorkeur hebben voor digitale uitwisselingen. Bitcoin is nu al negen jaar oud, dus voor iedereen die geboren is na 1991 zal Bitcoin hun hele volwassen leven bestaan hebben.

Als we kijken naar opkomende markten is de onrust in 2018 mede veroorzaakt door het feit dat de Amerikaanse centrale bank de geldkraan aan het dichtdraaien is. Veel economieën hebben het moeilijk en hebben last van dalende grondstof prijzen, waardedaling van valuta's en inflatie. Spaarders in opkomende markten zouden er goed aan doen om te converteren naar Bitcoin, aangezien ze zich hiermee kunnen indekken tegen de neergang van hun lokale economie. Bitcoin is ook een potentieel onderdeel van de financiële infrastructuur voor de zogenaamde 'unbanked'. Of beter gezegd: De miljarden mensen die nu geen toegang hebben tot bancaire diensten. Het eerste massale gebruik van Bitcoin zou wel eens daar plaats kunnen vinden waar het het meest nodig is.

Beter vroeg dan laat

Ik kan me best voorstellen dat je dit verhaal met enige scepsis tot je neemt. Je hoeft geen prijsgrafieken te kunnen lezen om bezorgd te zijn over de recente trends in de Bitcoin koers. Als je echter uitzoomt, dan is Bitcoin nog steeds 50% meer waard geworden over het afgelopen jaar en bijna 700% vergeleken met het jaar daarvoor. Het is ook goed om rekening te houden met het feit dat het sentiment momenteel erg negatief is.

Het historisch verloop van de Bitcoin koers.
- Het historisch verloop van de Bitcoin koers

De neergang in waarde vanaf het hoogtepunt van $20.000 in december 2017 is een zenuwslopende rit. Toch is het voor mij duidelijk dat deze neergaande trend veroorzaakt wordt door zes factoren, welke ik hieronder zal beschrijven. Voor meer details kun je ook mijn eerdere artikel: “What’s eating crypto?” lezen.

1. Macro: Zoals eerder aangegeven is de dominante trend van 2018 een krapte in de liquiditeit. Cryptocurrency is hier niet immuun voor en het effect is zichtbaar: Mensen vluchten naar de dollar en de goudwaarde daalt. Als de periodieke vlucht naar de dollar weer ten einde is gekomen zal de cryptocurrency markt waarschijnlijk ook tot rust komen. Dit is precies wat er gebeurde met goud in de vorige financiële crisis. Als Bitcoin succesvol is zal het anti-fragiel worden, met andere woorden; iets dat sterker wordt van elke tegenslag of crisis.

2. Speculatie: In de begindagen van Bitcoin werd de prijs voornamelijk bepaald door speculatie van kleine beleggers. Hiervan uitgaande, en rekening houdende met het feit dat de waarde van Bitcoin lastig universeel vast te stellen is, is het niet opmerkelijk dat bitcoin meerdere zogenaamde 'hype-cycles' heeft doorgemaakt. Dit gebeurt bij vrijwel elke nieuwe technologie. Voor sommigen is deze volatiliteit een reden om aan te nemen dat bitcoin nooit een legitieme waarde-opslag of 'store of value' zal worden. Ik zou willen stellen dat Bitcoin, naarmate de waarde propositie beter begrepen wordt, meer en meer gezien en gebruikt zal worden als een store of value.

3. Terughoudendheid bij reguleerders en trage institutionele adoptie: Instanties over de hele wereld hebben moeite met het reguleren van Bitcoin. Een decentraal systeem, hier en daar gecombineerd met schimmige figuren, maakt het moeilijk om een helder beeld te krijgen. Hierdoor wordt er maar langzaam voortgang geboekt maar de reguleerders geven wel aan dat ze de potentiële innovatie niet in de kiem willen smoren. Deze twijfel bij de regulerende instanties zorgt er voor dat financiële instituties liever nog even de kat uit de boom kijken. Zij moeten namelijk duidelijkheid hebben wat betreft verzekering, veilige opslag en oplossingen wat betreft data en risico management. Gelukkig wordt er wel voortgang geboekt en zien we dat zogenaamde 'assets' gemonetariseerd beginnen te worden. Nu is dat vooral in de vorm van vastgoed welke verkocht, en vastgelegd wordt op, de blockchain.

4. Zinloze projecten en zwendelpraktijken: De hysterie van eind 2017 heeft gezorgd voor een kater in 2018. Veel projecten hebben grote investeringen binnen weten te slepen, vaak meer dan dat het project eigenlijk waard was. Vele van deze projecten hebben nu 70-90% van hun waarde ingeleverd. Deze neergang in waarde heeft de reputatie van crypto, als legitieme investeringsmogelijkheid, geen goed gedaan en heeft gezorgd voor nog meer kapitaalvlucht van investeerders. Het effect van deze zwakkere projecten op get geheel zal echter kleiner worden, alleen al gebaseerd op de grootte van de bezittingen van deze projecten.

5. Langdurige bear-markets: De cryptocurrency markt heeft vaak last van lange neergaande periodes. In een zogenaamde 'bear market' zien Bitcoin miners vaker gedwongen om hun bitcoins te verkopen, om de stroomkosten te kunnen betalen. Dit zorgt op zijn beurt weer voor een zichzelf versterkend effect welke pas stopt als miners uiteindelijk hun apparatuur uitzetten als het niet meer rendabel is om te minen. Ook op exchanges zorgt een negatief sentiment vaak voor een zichzelf versterkend effect. Transactiekosten op exchanges worden vaak berekend in Bitcoin welke meestal ook weer door de exchanges verkocht worden.

6. Short-selling: Short-selling is een zeer winstgevende manier van handelen gebleken en heeft een grote groep mensen aangetrokken die algoritmisch handelen en beschikking hebben over grote hoeveelheden geld. Deze zogenaamde short-sellers maken goed gebruik van de liquide eigenschappen van Bitcoin, echter hun positie zou wel eens extreem riskant kunnen blijken te zijn.

Conclusie

Op de korte termijn denk ik dat cryptocurrencies zullen blijven bestaan naast de bekende reguliere munteenheden, zoals de dollar en de euro. De huidige trend van globalisatie lijkt ons echter een toekomst te gaan brengen waarin we verder kijken dan landen en grenzen. De vraag waarom ons geld onder controle zou moeten staan van politici en centrale bankiers zal steeds vaker gesteld gaan worden.

De financiële crisis van 2008 heeft Bitcoin voortgebracht en centrale bankiers proberen nog steeds hun problemen te laten verdwijnen door meer geld te drukken. De problemen uit 2008 zijn niet opgelost en worden steeds nijpender. Venezuela en Turkije zijn hier een goed voorbeeld van. De groeiende schuldenlast vormt een reëel gevaar voor menig munteenheid. Goud heeft een functie gehad, als globale en universele manier van waarde-opslag, maar het wordt meer en meer achterhaald. Een digitale store of value is praktischer en sluit beter aan bij de groeiende generatie van millennials.

Daarom geloof ik dat elke investeerder Bitcoin zou moeten opnemen in zijn portfolio en de vroege ontwikkelingen op het gebied van cryptovaluta en security tokens goed in de gaten moet houden. De invloed van de zes factoren, die ik eerder noemde, zal afnemen naarmate de wereld meer gewend raakt aan de zogenaamde 'distributed ledger technologie' waar Bitcoin een goed voorbeeld van is.

De voorkeuren van de komende generatie zijn een stuwende kracht voor de Bitcoin koers en adoptie. De relatief beperkte grootte van de huidige cryptocurrency markt maakt de verhouding tussen risico en rendement erg interessant. Het lijkt er ook sterk op dat de infrastructuur, die het voor institutionele beleggers mogelijk zal maken om te investeren in Bitcoin, er bijna aan zit te komen. Daarom raad ik aan om, eerder vroeger dan later, een positie te nemen in Bitcoin.

Het kopen van Bitcoin voelt voor mij als het deelnemen aan de transitie naar een meer digitale, private en globale economie, welke minder afhankelijk is van derde partijen. Wij voorzien dus dat Bitcoin op zijn minst zal groeien in zijn rol als een store of value en met de huidige koers is dit een uitstekende investeringsmogelijkheid.

Het is mogelijk dat Bitcoin op grote schaal gebruikt zal gaan worden als een betalingsoplossing en er lopen momenteel een aanzienlijk aantal projecten gericht op het oplossen van het schaalbaarheidsprobleem wat hiervoor eerst overwonnen moet worden. We zijn positief gestemd wat betreft de uitkomst van deze projecten maar wachten eerst op concrete resultaten. We zullen in de tussentijd de ontwikkelingen op de voet volgen en terughoudendheid betrachten in onze voorspellingen.

Disclaimer:

Distributed Global heeft een aanzienlijke investering in Bitcoin.

Vertaling van: Why Bitcoin & why sooner rather than later.
gepost en vertaald door Roland - Disclaimer.

Volg Bitcoinspot op Twitter en Facebook om op de hoogte te blijven
van het belangrijkste nieuws over Bitcoin.

Add comment


Security code
Refresh