- Disclaimer -

Deze website is uitdrukkelijk opgezet en bedoeld als informatieve site en heeft niet als doel het afsluiten van transacties. De vermelde informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk en/of financieel advies.

Bitcoinspot.nl stelt de informatie op deze website met uiterste zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op deze site juist, volledig en actueel is. Zij kan niet garanderen dat de informatie zoals vermeld op de website altijd juist, actueel en volledig is.Bitcoinspot.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die zou kunnen ontstaan wanneer de weergegeven informatie, onjuist, onvolledig en/of ontoereikend is.

Bitcoinspot.nl kent noch veronderstelt kennis te hebben van de (persoonlijke) financiële situatie, mogelijke investeringsdoelen of bedrijfsplannen van de individuele bezoekers van de site.

Verwijzingen en hyperlinks

Indien Bitcoinspot.nl verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites plaatst, dienen deze uitsluitend ter informatie van de gebruiker. Bitcoinspot.nl heeft geen invloed op of bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites en kan niet instaan voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de correctheid, inhoud en toegankelijkheid of (financiële) beslissingen die u baseert op informatie gebaseerd op/afkomstig van deze hyperlinks / websites.

Bovenstaande geldt ook voor bijdragen geleverd door ‘gastbloggers’ op de website van Bitcoinspot.nl. Bitcoinspot.nl behoudt zich het recht voor iedere verwijzing en/of link naar een andere website en bijdragen van gastbloggers op enig moment te beëindigen dan wel te verwijderen.

Virussen

Bitcoinspot.nl garandeert niet dat de software, informatie en verwijzingen of hyperlinks die via de website van Bitcoinspot.nl toegankelijk zijn, virusvrij zijn en/of vrij van vergelijkbare schadelijke componenten. Bitcoinspot.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van mogelijk aanwezige virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Bitcoinspot.nl


Add comment


Security code
Refresh