Minister van financien wil ICO's en handel in cryptocurrency strenger gaan reguleren

on .

Minister van financien wil ICO's en cryptocurrency strenger gaan reguleren.  
De Minister van financien, Wopke Hoekstra, heeft aangegeven dat hij Nederland voorop wil laten lopen wat betreft regelgeving rond cryptocurrency's en ICO's. Zo wil hij ICO's onder dezelfde regelgeving laten vallen als beursgangen. Wat de handel in cryptocurency betreft wil hij meer identificatie en een meldplicht voor verdachte transacties. De regels zouden eind 2019 van kracht moeten worden. Een verbod zit er wat hem betreft niet in omdat dit ten eerste onvoldoende kan worden gehandhaafd en omdat hij de 'innovatieve techniek achter cryptovaluta' wil behouden.

Zoals je eerder al kon horen in het Het rondetafelgesprek cryptocurrencies en ICOs hebben enkele cryptocurrency gerelateerde bedrijven zelf eerder al stappen genomen tot zelfregulering. Mieke de haas legde tijdens het rondetafelgesprek uit dat in 2014 de VBNL is opgericht, de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. De VBNL is gericht op zelfregulering, fraudebestrijding en het bewaken van de kwaliteit van de aangesloten Bitcoinbedrijven.

Het is dus de vraag of de voorgestelde maatregelen niet al gedeeltelijk of geheel doorgevoerd zijn bij de aangesloten bedrijven. Goede reden om binnenkort iemand uit te nodigen van de stichting om hier verder op in te gaan.

De minister stuurde eerder deze week een brief over de ontwikkelingen rondom cryptovaluta. De minister schrijft daarin dat 'Cryptovaluta nog een nieuw verschijnsel zijn, waarop het huidige toezicht en regelgevend kader nog onvoldoende zijn toegerust. Gelet op het grensoverschrijdende karakter van de markt vraagt het dichten van deze hiaten een Europese en internationale aanpak. De minister zal zich actief inzetten in Europees verband, maar het traject vergt tijd en afstemming'

De brief genaamd 'Kamerbrief over de ontwikkelingen rondom cryptovaluta' kan je hier vinden. De bijlage genaamd 'Achtergrond en overige informatie over cryptovaluta' is ook interessant om te lezen.

Gepost door Roland - Disclaimer.

Volg Bitcoinspot op Twitter en Facebook om op de hoogte te blijven
van het belangrijkste nieuws over Bitcoin.

Tags: bitcoin nederland, regulering, ico,

Add comment


Security code
Refresh