Patrick van Zuijlen en Sander van Loosbroek: Vijf vragen over bitcoins en de blockchain

on .

interview-nyenrode  
In "Van Verre", het Nyenrode Alumni VCV magazine staat deze maand een interview met Patrick van Zuijlen en Sander van Loosbroek. Want deze heren weten alles over bitcoins en de blockchain. En ze hebben een visie: de blockchain-technologie heeft de toekomst. De nieuwe technologie zal net zo ingrijpend zijn als het internet. Alles kan! Patrick is oprichter van Bitcoincoldstorage.com, Sander is Business Development Consultant bij Oelan, zijn specialisatie is blockchain-technologie.

1. wat is bitcoin?

Sander: ‘Ik kreeg ooit een bitcoin van iemand. Ik deed er niks mee, ik snapte niet hoe bitcoin werkte. Dat prikkelde me uiteindelijk om er alles over te weten te komen. Bitcoin is een vorm van elektronisch geld. Een virtuele valuta. De kenners noemen het een cryptocurrency. Met bitcoins kun je transacties verrichten, precies zoals met euro’s. Je kunt er in winkels mee betalen en gewone, tastbare dingen voor kopen, zoals kleding of voedsel. Ook in Nederland. In Canada kun je al bitcoins pinnen. Tegen betaling van Canadese dollars leveren deze pinautomaten een QR-code die je omruilt tegen bitcoins. Je bewaart de bitcoins in een virtuele portemonnee. Deze kun je zelf beheren of je geeft hem in beheer bij een online portemonnee-dienst. Bitcoins zijn nog niet erkend als officiële valuta door De Nederlandsche Bank.’

Patrick: ‘In de huidige situatie kunnen overheden en banken valuta gebruiken, maar ook misbruiken, bijvoorbeeld om inflatie aan te wakkeren. Bitcoins zijn niet van banken of overheden, maar van iedereen. Het is “onze” munt. Omdat bitcoins niet bijgemaakt kunnen worden, is het een valuta die straks geen inflatie kent.
Iedereen kan zijn eigen elektronische valuta maken, want de onderliggende software is open source, dus vrij beschikbaar. Maar bitcoin is nu de meest bekende en meest waardevolle.’

2. wie brengt bitcoins op de markt?

Sander: ‘Bitcoins zijn bedacht door een groep anonieme computerprogrammeurs. De onderliggende beveiliging is zo ingewikkeld, dat die in de ogen van experts niet gekraakt kan worden. In het programma hebben de bedenkers een bepaalde hoeveelheid bitcoins gedefinieerd. En die bitcoins komen geleidelijk op de markt, volgens een vooraf vastgelegde planning. Elke dag wordt er een bepaalde hoeveelheid vrijgegeven. Er zijn gebruikers die het vrijkomende virtuele geld opsporen. Met de juiste software en de juiste handelingen, kunnen zij de vrijgekomen bitcoins vinden of ‘delven’ (‘mining’). Dit is voor sommige mensen een dagtaak. Het totale aantal bitcoins staat vast en zal niet wijzigen. Bijmaken, zoals met euro’s gedaan wordt, gebeurt niet.’

Patrick: ‘In 2011 viel mijn oog op een link naar een notitie van Satoshi Nakamoto. Achter dat pseudoniem zitten de bedenkers van bitcoins. Dat artikel raakte me. Ik begreep daardoor dat we als maatschappij een keuze hebben welke valuta we gebruiken. Ik verwacht dat de bitcoins een toepassing gaan vinden als transactievaluta en als waardevast vermogen. Immers, er zijn minimale transactiekosten en er kan niet van bijgemaakt worden.’

3. wat is blockchain?

Patrick: ‘Een blockchain is een openbaar online register (grootboek) van transacties. Blockchain is de onderliggende technologie die cryptografische valuta’s als bitcoin mogelijk maakt. Dat register is openbaar. Het staat niet ergens centraal op één computer, maar is verdeeld over het netwerk van computers van de gebruikers. Voordat transacties in het register terechtkomen, moeten ze worden gevalideerd door het netwerk. Dat valideren gaat via een wiskundig, cryptografisch proces (mining). De blockchain is wiskundig geniaal. Bitcoin maakt gebruik van een specifiek eigen register, de bitcoin-blockchain.

De technologie kan worden gebruikt om transacties te controleren die nu moeten worden gecontroleerd door een derde partij. Bijvoorbeeld het sluiten van contracten, het passeren van notariële aktes, het uitbrengen van een stem bij verkiezingen en in veel gevallen ook het overmaken van geld. Deskundigen voorzien vooral toepassingen in de juridische en financiële sector.’ Sander: ‘Eigenlijk draait het dus niet alleen om bitcoin. Veel belangrijker is de onderliggende technologie: de blockchain. Dit elektronische grootboek is de echte innovatie. Het maakt het mogelijk om zonder vertrouwen transacties te verrichten waarvoor je tot nu toe een derde partij nodig had. Denk aan transacties die lopen via een notaris of bank. De blockchain maakt authenticatie en identificatie door derden overbodig: alle computers in het netwerk gaan zelf na of een transactie tussen gebruikers mogelijk is. Dat vergemakkelijkt transacties en het
bespaart natuurlijk tijd en geld.’

4. wat kan er met blockchain?

Sander: ‘Alles kan! Denk aan allerlei betaalproducten. Denk aan het overbodig maken van derde partijen, zoals notarissen, boekhouders, kadasters. De banken moeten van rol veranderen. Hun betalingsverkeer is momenteel verlieslatend. Ik verwacht dat de blockchain betalingsverkeer weer winstgevend kan maken.
Door deze technologie hoef je niet langer na te gaan of een partij wel te vertrouwen is. Het gebruik van de blockchain maakt zo complexe governance, compliance en extra verzekeringen en zekerheden overbodig. Vooral de toepassing van smart contracts oftewel het decentraal uitvoeren van juridische contracten heeft mijn interesse.’

Patrick: ‘Ik zie ook overal toepassingen. Een heel mooie vind ik de mogelijkheid om veilig direct te stemmen. Daar was nog geen geschikte toepassing voor, maar met de blockchain kan het. Het is anoniem. Transacties of gebeurtenissen die in het grootboek staan, zijn niet terug te draaien. En het resultaat is meteen zichtbaar. We vertrouwen de mensen die ons besturen, en die zijn gekozen om ons te vertegenwoordigen. Maar ik vind dat de uitvoering die zij kiezen vaak niet strookt met de voorkeur van hun achterban.’

5. welke risico’s zijn er?

Sander: ‘De grootste vijand van deze nieuwe technologie is het traditionele denken. Bestaande bedrijven en overheden willen de controle houden in hun centrale systemen. En in sommige landen zijn de verbindingen tussen de computers niet veilig genoeg waardoor transacties niet mogelijk zijn. Ik denk dat het eerder nieuwe toetreders zullen zijn die voor een doorbraak zorgen. Ik vind het wel echt bij onze Nederlandse mentaliteit passen: wij Nederlanders zijn vindingrijk, we houden van handeldrijven, we zijn vertrouwd met digitale systemen en we zijn vanuit het verleden al gewend aan een zogeheten full reserve-systeem waarbij monetaire instellingen evenveel reserves aanhouden als ze aan geld hebben uitstaan.’

Patrick: ‘Bij onzorgvuldig gebruik kunnen de persoonlijke gegevens van mensen toch gekoppeld worden aan bijvoorbeeld bitcoin-transacties. In het begin trok deze toepassing veel criminelen aan omdat het totaal anoniem zou zijn. Maar intussen is gebleken dat er bij argeloos gebruik toch koppelingen te maken zijn. Dus contant geld blijft het meest anoniem. De grootste uitdaging voor deze nieuwe technologie is de marketing. Omdat het geen centraal eigendom is, neemt niemand de marketing actief ter hand. Onbekend maakt onbemind. Nyenrode zou de blockchain moeten omarmen en het in de lesprogramma’s moeten opnemen.’

Dit artikel is eerder verschenen in Nyenrode Magazine Juni 2015.
tekst annemiek wortel, portretfoto Patrick monavid.com

Comments   

# Guest 2015-06-09 09:26
"de beveiliging is zo ingewikkeld, dat die in de ogen van experts niet gekraakt kan worden" -> het ligt iets anders: ingewikkeldheid houdt uiteindelijk geen hackers tegen. De veiligheid komt vooral door het gebruik van cryptografische methoden die niet gekraakt kunnen worden. We weten dat ze niet gekraakt kunnen worden doordat ze 1-op-1 gelinkt zijn aan wiskundige problemen die al tientallen jaren niet opgelost zijn. Om ze te kraken moet je dus slimmer zijn dan alle wiskundigen van de hele wereld bij elkaar.
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh