Bent u het al zat? Het bitcoin-is-geld debat.

on .

bent u het al zat? Het bitcoin-is-geld debat.  
De hele "bitcoin is geld" discussie kan u waarschijnlijk niet ontgaan zijn en op bitcoinspot.nl hebben we er ook al wat aandacht aan besteed. Vanavond vind het "officiele" bitcoin-is-geld debat plaats tijdens de Bitcoin wednesday waar de vraag hopelijk beantwoord wordt: willen we als gemeenschap wel dat Bitcoin gezien wordt als geld? En wat ik me afvraag: valt er nog wat te kiezen? Tijd om (op de valreep) nog eens wat nader op de zaak in te gaan.

Wat vooraf ging.

In mei 2014 werd het eerste Bitcoingerelateerde civiele vonnis uitgesproken. (lees het hele vonnis hier) In deze zaak oordeelde de rechtbank van Overijssel dat bitcoin geen geld is in de zin van het burgerlijk wetboek. De zaak in kwestie ging om het feit dat iemand bitcoins gekocht had maar niet allemaal geleverd had gekregen. In de tussentijd was deze munt 800% meer waard geworden en de vraag was dus: kan je de gemiste koerswinst als schade claimen?. Volgens de rechtbank niet dus, aangezien Bitcoin volgens deze rechter geen geld is.

Deze uitspraak viel niet bij iedereen in goede aarde en dit leidde ertoe dat Bitonic, de stichting Bitcoin Nederland en advocatenkantoor Solv het initiatief namen om in hoger beroep te gaan. Het doel van deze rechtszaak is om de uitspraak dat Bitcoin geen geld is te bestrijden. Dit ook om te voorkomen dat de gewraakte uitspraak gebruikt gaat worden als jurisprudentie waar volgende uitspraken weer op gebaseerd gaan worden.

Ik zal hier niet alle redenen gaan opsommen waarom Bitcoin volgens de initiatiefnemers gezien zou moeten worden als geld (dat is goed te lezen bitcoinisgeld.org) maar het komt er onder andere op neer dat regulering er volgens hen toch wel komt en dat we beter maar eraan mee kunnen werken voordat we de regulering opgedrongen krijgen. Ook zijn volgens hen de regels goed voor consumenten en zullen ze meer duidelijkheid creeren en positief zijn voor adoptie.

Niet over rozen

Het initiatief werd trots aangekondigd tijdens de Bitcoin wednesday #15, compleet met flyers en website. De volgende dagen was er in de media ook genoeg aandacht voor het initiatief, alles liep op rolletjes dus. Of toch niet? De geluiden leken op het eerste gezicht overwegend positief maar al tijdens de bijeenkomst was het toch al snel duidelijk dat niet iedereen het eens was met het initiatief en, niet onbelangrijk, de manier waarop het tot stand gekomen was. Ook in de dagen en weken erna was er een hoop discussie over de zaak wat onder andere leidde tot een toch wel gespannen discussie tijdens "de week van bitcoin".

Regulering?

Waar de meeste mensen over lijken te vallen is de regulering. Regulering komt er waarschijnlijk toch wel maar die kan er waarschijnlijk ook komen zonder dat je bitcoin perse tot geld gaat bestempelen. je zou bijvoorbeeld een uitzondering kunnen maken voor btw op bitcoins of regulering in het leven kunnen roepen voor bitcoin-handelaren en exchanges.
Ook is het van tevoren niet helemaal duidelijk wat het voor bitcoin zou kunnen betekenen als bitcoin eenmaal als geld gezien zou worden. Misschien moet je dan als bitcoin-bedrijf wel gaan voldoen aan allerlei reguleringen en grote bedragen geld betalen voordat je uberhaupt aan de slag kan. Dit zou op zijn beurt niet best zijn voor de innovatie maar alleen best voor de gevestigde partijen.
Er zijn dus nog veel onbekende factoren waar goed over gepraat zou moeten worden voordat je een stap als deze gaat nemen. en dan komen we dus op punt 2, de gang van zaken.

De stichting

Stichting bitcoin Nederland werkt mee aan dit initiatief maar dit deden ze (voor zover ik weet) voordat de achterban geraadpleegd was. Terwijl het hele idee van een stichting toch zou moeten zijn dat er eerst gepeild wordt of de leden er voor in zijn voordat er een beslissing genomen wordt. Ook het feit dat de stichting grotendeels bemand wordt door werknemers van bitcoin-bedrijven helpt niet echt. Op deze manier kan je je gaan afvragen, is dit initiatief opgezet met de bitcoin-gebruikers in het achterhoofd of de bitcoin-bedrijven zelf? In de nasleep ervan besloot Jouke van Bitonic zelfs zijn lidmaatschap van de stichting op te zeggen wat de gemoederen misschien heeft moeten sussen maar wat mij betreft alleen maar tot meer onduidelijkheid heeft gezorgd.

Kortom:

Dit artikel is maar een korte poging om de zaak nog eens samen te vatten maar er zijn nog een hoop vragen die openstaan die hopelijk vanavond beantwoord gaan worden. Kijkende naar de agenda voor de bitcoin wednesday zie ik echter geen stemming over het initiatief maar wel een debat. Het geld voor de rechtszaak is inmiddels ook al binnen dus deze gaat waarschijnlijk toch gevoerd worden. Wordt vanavond dan enkel een discussie of gaat het hele initiatief ook daadwerkelijk van de baan als blijkt dat er geen brede steun voor is? We houden je op de hoogte.

Gepost door Roland de Goeij

Tags: bitcoin-is-geld,

Comments   

# Guest 2014-10-01 19:53
dat er veel steun is voor het initiatief blijkt wel aan het binnen 3 dagen behalen van de target. Er zijn wel een aantal tegenstanders, die vooral hard schreeuwen en weinig goed onderbouwde tegenargumenten hebben.

Het woord 'reguleren' valt steeds maar volgens mij gaat het daar helemaal niet om, hoogstens moeten exchanges daaraan gaan voldoen en dat lijkt me alleen maar goed voor het vertrouwen, zeker sinds MtGox. Slecht voor de innovatie hoeft dat helemaal niet te zijn.
Reply | Reply with quote | Quote
# Webmaster 2014-10-01 20:18
Hai dank je voor je reactie.

Wat de regulering betreft heb ik letterlijk overgenomen wat er is gezegd door iemand van bitcoin-is-geld , deze gaf aan dat het er toch wel zou komen en dat we er dus beter maar invloed op kunnen proberen uit te oefenen onder andere door het voeren van dit proces.
Wat de regulering betreft geef ik ook aan dat niet duidelijk is wat het tot geld uitroepen van bitcoin voor gevolg zou kunnen hebben. Misschien leidt het tot regulering van bitcoin misschien niet en die onduidelijkheid is juist het feit, voor en tegenstanders kunnen niet met zekerheid zeggen waar het toe gaat leiden. En dat vind ik eerlijk gezegd nogal spannend.

En of er brede steun voor is ja het zou kunnen dat de tegenstanders nogal vocaal zijn ja. Heb ook een facebook stemming gehouden en daar was het overgrote deel voor, sorry was ik vergeten te melden. Heb echter de afgelopen weken ook een hoop mensen gesproken die twijfelden of er ronduit tegen waren.
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2014-10-01 19:42
bevat een foutje: een stichting kent geen leden, dus die konden ze ook niet raadplegen.
Reply | Reply with quote | Quote
# Webmaster 2014-10-01 20:22
Ok sorry, heb me niet genoeg verdiept in hoe een stichting werkt. Maar wat ik bedoel is: een stichting is toch opgezet neem ik aan om de belangen te behartigen van de gemeenschap? En dan lijkt het me dat je eerst gaat peilen hoe de gemeenschap denkt voordat je zon grote stap neemt. Maar ik ga die vraag vanavond zeker nog proberen te stellen. Dank voor je feedback.
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2014-10-01 18:22
Schandalig, ik ben geen bitcoin kenner maar als het nu al zo gaat heb ik er weinig hoop in
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2014-10-05 13:04
Daarom juist! Jij moet helemaal niks zeggen naar mijn mening. Ik bedoel het niet verkeerd, maar bitcoin is zo breed en innovatief dat je eigenlijk pas kan mee praten als je veel weet. Groetjes
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2014-10-02 17:10
Het probleem is denk ik vooral dat mensen denken dat dit soort dingen door de gemeenschap als geheel horen te worden gedaan, terwijl er in werkelijkheid slechts een deel van de gemeenschap achter staat. Ik stel:
* Het is OK dat er meningsverschil len binnen de gemeenschap zijn. Diversiteit is goed.
* Het is dus onvermijdelijk dat mensen uit de gemeenschap dingen doen waar niet iedereen achter staat.
* Alleen: het is verkeerd als die mensen dan de indruk wekken alsof ze de gemeenschap als geheel vertegenwoordig en. In dat geval moeten we, ongeacht on standpunt, protesteren, en er voor zorgen dat de waarheid wint van zo'n leugen.

Mensen generaliseren graag, en het is erg verleidelijk, zeker voor buitenstaanders , om alle "bitcoiners" over 1 kan te scheren. Het is af en toe nodig om hier tegenin te gaan, en een genuanceerd beeld neer te zetten.
Reply | Reply with quote | Quote
# Guest 2014-10-02 17:37
Ik ben hier volledig met deze gast eens. Dit scenario schetst alle aspecten die het reguliere monetaire systeem tekent.
-
Keuzes die worden gemaakt in de naam van het volk maar eigenlijk alleen maar schade doen ! STA OP EN VERZET JE !!1
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh